БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА

ЕС трябва да се запази. Но не в този формат, а във формàта „Европа на Отечествата“. България трябва да бъде страна-членка на ЕС. Това са аксиоми, нетърпящи възражение.
Единствено формулата „Европа на Отечествата“ може да спре негативните тенденции, които се наблюдават през първите години на нашето членство: голям отток на подготвени хора към „Стара Европа“, значително изтичане на национален доход чрез неизгодното обвързване на лева към еврото, големите разлики в производителността на труда и неравностойно участие във вземането на общоевропейски решения, които в редица случаи са по-вредни за България, отколкото за другите страни.
ЕС трябва спешно да изработи програма за реално сближаване стандартите на живот в източната периферия на Съюза с тези в неговата развита част. В противен случай обедняването, изтичането на национален и човешки капитал ще продължи с нарастваща сила.
Предстои ни сериозна борба за равноправие в рамките на Съюза в икономическо, политическо и социално отношение.
Това трябва да се осъзнае и преследва неотклонно, систематично и с аргументи. Това е нашата цел!

Вашият коментар