Перестройка по глобалистки

 

Целта на този  текст не е да плаши или да разпространява конспиративни теории, а да информира максимален брой мислещи и отговорни хора, които се интересуват от това, в какво бъдеще искаме да живеем, за  да не се окажем в безизходна ситуация, питайки се как стана това, как го допуснахме. Теми могат да се проследят в сайтовете на ООН, института „Джон Хопкинс“ и Европейската комисия.

 

Става дума за Agenda-21 (или „Дневен ред – 21“, сега преименувана на стратегия 2030) – програмен документ на ООН, приет от организацията през юни 1992 г. на конференцията, наречена „Среща на високо равнище за Земята“ в Рио де Жанейро от представителите на 179 държави. Обявената цел е устойчиво развитие на Земята.

Agenda-21 предлага политики и програмни мерки и инструменти за постигане на устойчиво развитие и баланс между потреблението, населението и способността за поддържане на живота на планетата като цяло и описва методите и технологиите, необходими за разработване на план за задоволяване на нуждите на хората с рационалното използване на природните ресурси.

 

Междинни цели

За да бъде постигната така обявената цел (звучаща толкова експертно и скучно за да не я чететв), се предполага, макар че не е прието да се говори за това, че трябва да бъдат постигнати следните междинни цели:

 • единно световно правителство;
 • безкасова световна валута;
 • световна централна банка;
 • глобална военна сила;
 • силно ограничаване на националните суверенитети;
 • край на семейната единица;
 • контрол на прираста и гъстотата на населението;
 • задължителни ваксинации;
 • универсален базов доход;
 • имплантиране на микрочип, който служи като платежно средство, средство за наблюдение и контрол;
 • световно въвеждане на система за социален рейтинг по китайски модел;
 • безброй устройства, свързани към 5G-мрежите за наблюдение;
 • намаляване на личния транспорт;
 • ограничение до минимум на въздушния трафик;
 • концентриране на хората в „зони за заселване“, наречени агломерационни центрове;
 • драстично намаляване използването на изкопаемите горива;

 

И ако трябва да си послужа със словесния каламбур, това не е конспиративна теория, а конспиративен факт, защото елементите на този план се прилагат в една или друга степен в 240 държави в 240 000 градове по света.

 

Този план за действие е за инвентаризация и контрол на цялата земна повърхност, вода, минерали, растения, животни, строителство, производство, енергетика, образование, полицейска мощ за налагане на новите закони (law enforcement), пълен контрол върху информацията и подчинение на всички хора по света.

Накратко, това е план за тотална глобализация, установяване на световно правителство и контрол над всичко на планетата, включително над мен и вас.

 

Преместване на хората от селата малките градове в мегаполисите

Част от плана е да преместят хората от селата и фермите в градовете, където могат да се следят, контролират и управляват по-лесно. Подобна система за тотален контрол, наречена PANOPTIKON, вече е изградена в Китай и влиза в действие от 1 януари 2021. Определя се с невинното словосъчетание „социален рейтинг“.

Ние, които сме преживели годините на т.нар. „зрял социализъм“, знаем, че тоталитарните режими ползват редица похвати, като държавно насилие, стигащо в първоначалните стадии до терор, ограничаване на голяма част от свободите, тотална информационна цензура, липси, лишения. Неминуемо и новият тоталитаризъм ще доведе до същите резултати, каквито страните от бившия „социалистически лагер“ вече преживяха в продължение на 45 години. И ние вече виждаме част от тези последствия:

 • 9/11,
 • Климатичен терор и зелен рекет,
 • КОВИД-19,
 • Европейски „Зелен пакт“
 • Тотален контрол над медийната среда,
 • Ускорена милитаризация и др.

 

Всичко това са елементи от постепенно въвеждане в глобалната държава. Оправданието е, че глобалните проблеми се нуждаели от глобален отговор, тоест трябвало да се ръководят от глобално управление. Звучи логично но това е поредния претекст за въвеждане на неприемливи ограничения на гражданските права.

 

Характерно за внедряването на плана е системата за прокуждане на хората от селата и малките градове.

Хората с имоти, огради и кладенци и тяхната самостоятелност са пречка за този план. Те се ограничават, пътищата не се поддържат, не може да се вземе лесно заем от банка срещу къща извън градовете или ферма, да не говорим за парче земя, тези имоти не може да се застраховат лесно, пожарните услуги са бавни или ги няма, пощенските услуги са лоши, банкови клонове извън големите градове няма, аптеки няма или са на рядко, детски градини, училища, лекарски кабинети и болници… Таксите и данъците се вдигат, а услугите са нередовни и лоши. Цените на тока и водата хвърчат нагоре…. Хората се отказват от живота в села и ферми и отиват в градовете. И така е не само у нас, тези явления вече стават част от картината в целия цивилизован свят.

 

За съжаление големите градове ще са бъдещите центрове на мизерия и недостиг и това вече се е случвало в близкото минало.

Един от механизмите за постигането на това е фалирането на бизнесите с имоти и превръщането на имотите в градовете от частни в лагери за контрол. Нещата се случват по следния начин:

 • Върви процес на фалирането на всякакви бизнеси,
 • Работниците биват уволнявани,
 • Престават да се плащат наеми,
 • Имотите се ипотекират в банките, за да се получат пари за преживяване,
 • Имотите се губят, банките ги придобиват, след което продават част от тях на правителствата,
 • Правителствата дават имотите на избрани от тях предприемачи строители да строят социални жилища за бедни – небостъргачи с малки апартаменти,
 • Апартаментите се пълнят с безработни и им се дава базов доход.
 • Ако някой надигне глава, му спират парите и го изхвърлят на улицата.
 • Така всички са на малко място като килии в затвор, лесни и удобни за контрол.

Масовата емиграция е част от този процес.

 

Няма нормален човек, който да е съгласен с този процес, и затова тече подмолен процес за ре-инженеринг на социалния контракт. Ако обаче някоя политическа сила или гражданско сдружение само произнесат думите „нов граждански договор или нова конституция“, веднага всякакви псевдоексперти ни обясняват по всички медии колко опасно е това.

 

 

Event 2O1

Това е събитие, състояло се на 18 октомври 2019 г. (няколко месеца преди официално да се оповести пандемията КОВИД-19) в Ню Йорк под надслов “Health Security” (Здравна сигурност),  организирано от института „Джонс Хопкинс“, Световния икономически форум в Давос и фондацията „Бил и Мелинда Гейтс“. Присъствали са президенти на големи корпорации, както и военни. Сбирката е проведена, за да се покажат сферите, в които публично–частното партньорство ще е крайно необходимо в случай на тежка пандемия, за да намали широкия спектър на икономическите и социалните последствия.

 

Името Event 201 е продиктувано от факта, че светът всяка година вижда растящи епидемии, които приблизително са около 200 на година. Менажирането на тези събития напълно изчерпва капацитета на държавите да се справят с тях и затова частния сектор трябва да се намеси. В случай, че възникне тежка пандемия (наречена „събитие 201“), се предвижда установяването на надеждно партньорство между различни индустрии (говорим за частни корпорации), национални правителства и ключови световни организации.

Същевременно трябва да бъдат взети решителни мерки за реструктуриране на целия икономически и политически живот, свързани с редица ограничени рестрикции. „Голямото рестартиране“ (Great Reset) се оказва и „Голямо реструктуриране“, а също и „Голяма рестрикция“. Рестрикция във вреда на масовия гражданин, но в полза на големите транснационални икономически играчи.

 

 

 

 The Great food reset – Големият хранителен рестарт

The Great food reset е централизиран план за „планетарна здравословна диета“. Досегашната система за производство на храни е свързана с отглеждането на голямо количество преживни животни, които в процеса на преработка на храната отделят голямо количество метан.

Заради глобалното затопляне и въглеродните емисии трябва да се премине от отглеждане на добитък към инсекти за протеини и лабораторно отгледано месо.

 

Медицинското списание LANCET и ЕАТ (Давос за храна) започват да работят обединени по темата: „ Какво трябва да ядем на планетарно ниво“. Подготовката всъщност върви отдавна: това са и всички моди с всевъзможни вегани, природозащитници, защитници на животните и т.н., увеличаващи се напоследък лавинообразно чрез масово сугестиране на младото поколение с помощта на мобилните технологии.

Все повече се лансира идеята, че консумацията на месо е варварство и че човечеството трябва да се откаже от тези си навици. Паралелно върви и кампанията срещу затлъстяването, характерно за голяма част от т.нар. развит свят, но акцентът не е върху крайно некачествените „храни“, пълни с химия и с ГМО, които се предлагат на пазара, а върху стила и начина на хранене, характерен за човечеството, откакто то съществува.

Затова и такива институции, като фондацията „Рокфелер“ например, ни обясняват, че трябва да се рестартира хранителната система и само определени организации могат да предложат това на човечеството. Така се стига до положението, че Рокфелеровци и подобни на тях през следващите няколко години ще решат какво ще ядем през следващите 50-100 години.

Не изостават и хората от ЕС: наскоро четохме за закон за одобряване на червеи и скакалци за храна. Документът е част от европейската „Зелена сделка“ и се нарича F2F “Farm to Fork strategy for a fair, healthy and environmentally-frendly food system” (Стратегия „От фермата до вилицата“ за справедлива, здравословна и екологична хранителна система), приета на 20 май 2020  г.

Както е казано в него: „Стратегията предлага визия за европейска хранителна система с намален въглероден отпечатък върху околната среда и климата до 2030 г., която е устойчива и може да гарантира продоволствена сигурност и устойчивост в условията на изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Стратегията е придружена от списък с 27 действия, които трябва да бъдат предприети до 2024 г.“

 

Ако трябва да резюмираме, е редно да кажем следното:

Храните се превръщат в ключов елемент от стратегията на глобализма за тотална доминация над човечеството и същевременно в неограничен източник на огромни парични ресурси. Очевидно е, че хората могат да се откажат от абсолютно всичко друго, да ходят голи, полуголи или да износват старите си дрехи, но от храна и вода не могат да се откажат.

Ето тук е и стратегическият източник на власт и ресурси. Пътят към това е монополизирането, индустриализирането и концентрацията на производството на храни в крайно ограничен брой транснационални компании (ТНК). За целта хората трябва да се откажат от досегашните си хранителни навици и да придобият нови, свързани с промишлените методи на производство на храни, базирани върху ГМО и химия. И налагането на огромни рестрикции върху всички останали начини на производство. Част от модела е и отучването на хората да произвеждат храни и обявяването на тези дейности за непрестижни и изостанали.

 

А същевременно се оказва, че Бил Гейтс бил един от най-големите собственици на земя в Америка и че спонсорирал фирмата “Impossible food”, чиято мисия е „To end animal agriculture” (Да сложи край на животновъдството).

Оказа се и още нещо любопитно, а именно че според информационната и бизнес компания  Agriwatch 11 от 12 души, от които се състои комитетът, предлагащ председателя на UN world food system, са свързани с Бил Гейтс.

 

В заключение да цитираме Кисинджър: „Ако контролираш храната, контролираш хората“.

Към това ли вървим?

Всеки трябва добре да си помисли какво става по света и как правителствата реагират на това.

И най-вече как българското правителство реагира на това.

Вие доволни ли сте от него?

 

Необходимата промяна трябва и може да бъде извършена от нас, всички нас, посредством новият политически модел на държавно управление – ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ

Вашият коментар