Интервю с Петър Клисаров кандидат за столичен кмет

Биография

Въпрос: Здравейте, г-н Клисаров! Мнозина Ви знаят в някаква степен от предишни Ваши изяви, но мнозина не Ви познават. Бихте ли се представили накратко?

Отговор: Здравейте. Роден съм в София през 1968 година. Средното си образование преминах първо в 7-мо основно училище до VІІІ кл., а след това в 121 ЕСПУ „Лилия Карастоянова“ (сега „Георги Измирлиев“). През 1990 г., след като отбих военната си служба, емигрирах в Канада. Там се отдадох на бизнес дейности, но и завърших специализирани курсове в колежите “George Brоwn college” и  “Toronto school of Business”.

От 2001 до 2005 г. бях представител на канадската държавна корпорация AECL(Atomic Energy of Canada Limited), основен участник в размразяването на АЕЦ „Белене“ с цел построяването на два реактора тип CANDU в България.

От 2006 до 2011 г. бях представител и генерален директор за България на AECOM (най-голямата международна инженерингова консултантска корпорация в света с над 45 000 служители, в момента с 250 000), като основен консултант при изготвянето на ключови за България проекти:

 • 2007 – интермодален терминал „Подуяне“ – София
 • 2008 – генерален транспортен план на България, за всички видове транспорт, пътища, ж.п., воден, въздушен
 • 2010 – водоснабдяване на Пловдив от язовир „Въча“
 • 2010 – проверка и корекция на апликационните форми в сектор „Околна среда“ за еврофондовете.

Междувременно се сдобих с магистърска степен по философия и реторика в СУ „Климент Охридски“.

Специално искам да обърна внимание върху факта, че съм ръководил големи екипи от специалисти с най-висока квалификация и световно CV, които са работили върху крупни, с национално значение проекти, включително и в София.

Бих искал да знам кой от моите конкуренти притежава такъв опит. Защото за доброто управление на такава сложна система като столичния град от ключово значение е именно подобен опит.

Взаимодействие с гражданите

Въпрос: Кой би бил най-големият Ви приоритет, ако бъдете избран за кмет на София?

Отговор: Най-големият ни приоритет е въвеждането на такава система, която преодолява слабостите на съвременните системи на управление, и я намираме в модерния вариант на пряката демокрация, който наричаме „дигитална пряка демокрация“. Събитията от последните години показват, че хората все повече желаят да поемат съдбата си в свои ръце – примери за това могат да бъдат посочени много. Все повече стават гражданите, на които е пределно ясно, че докато това не стане, никой не бива да храни никакви илюзии, че нещо у нас или другаде по света ще се промени!  Тази усъвършенствана система за държавно управление изисква ключово взаимодействие между управляващи и управлявани.

Какво се изисква от управляващите? Визионерство и стриктност при реализацията на взетите и одобрени от гражданите решения.

Какво се изисква от гражданството? Интерес към предлаганите партийни платформи, верен електорален избор и подкрепа за избраните да управляват при осъществяване на намеренията им. Когато обаче е необходимо, гражданите следва да се намесват, за да коригират някои взети от властта погрешни решения.

За всичко това обаче е необходим подробно разработен и прецизен механизъм за държавно управление, какъвто ние от партия „Пряка демокрация“ създадохме и имаме.

На именно такова взаимодействие с гражданите на София разчитаме, когато им предлагаме да изберат нашата платформа, и заявяваме готовност да го налагаме, ако бъдем избрани да управляваме.

За да функционира добре една система на управление, тя не трябва да е податлива на въздействие, увреждащо най-важните й механизми. Най-добрата система е самопречистващата се система. А това може да стане само ако нейният ползвател е цялото гражданство с присъщите му общочовешки ценности и само ако то има възможност за пълноценна и най-важното – двупосочна (многопосочна) комуникация с всички фактори в обществото.

И отново искам специално да подчертая: призовавам гражданите да престанат да си избират управници, ръководейки се от емоциите си, а по платформите, в които са защитени идеите им за управление.

Администрацията

Въпрос: Това навярно ще се отрази в немалка степен върху администрацията?

Отговор: Напълно сте прав. Първостепенна по важност задача ще бъде максимално бързото въвеждане на електронна администрация с няколко ключови задачи:

 1. В рамките на един мандат да бъде постигната целта 90% от административните услуги да бъдат извършвани онлайн;
 2. Установяването на електронна обратна връзка с гражданите, която да включва:
 • допитвания във връзка с вече взети или предстоящи решения на управата;
 • анкети,
 • предложения на гражданите;
 • пълна и подробна информация за всичко, което администрацията върши, и за услугите, които осигурява, за финансите, изпълнението на годишните програми, и т.н.;
 • страница за оценка на работата на местната администрация, и т.н.;
 • онлайн-рейтинг на общинските служители от всички категории (при рейтинг под 35% служителите биват подменяни, а изборните длъжности биват приканвани да си подадат оставките);
 • страница за коментиране, похвали и оплаквания за работата на заведения, търговски обекти и хотели, включително и за отражението й върху околната среда.
 1. Идеи и проекти за развитието на града.

Разбира се, има и други неща, като нов график на работното време, сайт за връзка с районните полицейски управления, и т.н. Но това са подробности, които трябва да се прочетат в платформата ни.

Едно нещо обаче искам специално да отбележа: когато има обратна връзка с гражданите и когато има ясни принципи на управление, корупцията, за която всички се надпреварват да говорят и на която люто се заканват, не може да вирее. Затова няма да се кълна като другите, че ще я изкореня и ще вкарам крадците в затвора. С установяването на правилата, за които става дума, всичко това ще стане от само себе си.

Децата

Въпрос: Видях, че на челно място в платформата си поставяте децата. Вярно ли съм Ви разбрал?

Отговор: Съвършено вярно! И ние, както всички останали кандидати, ще кажем, че до края на мандата си ще построим достатъчно детски градини, за да прекратим сегашния недостиг на такива учреждения.

Но ние имаме много по-обхватна, много по-ключова идея за живота и развитието на децата. Тя се отнася до естествената среда, в която те пребивават.

За съжаление съвременните градове навсякъде по света създават дълбоко враждебна среда за децата. На тях им е отнета всякаква възможност да играят и общуват в естествени условия, а единствено във форми, организирани от възрастните, като детски градини, училища, курсове, школи и клубове. Това обаче не може да замени нормалното общуване и израстване.

Затова партия „Пряка демокрация“ ще разработи и започне прилагането на дългосрочна програма за създаване на условия децата да общуват и играят в близост до домовете си. За целта ще бъдат обособени специални детски зони с възможности за игра на децата от най-малките до юношите на 15-16 годишна възраст. Те ще включват както зони, богати на зеленина, оборудвани с катерушки, люлки, пясъчници и други конструкции за игра, отговарящи на най-високите критерии за екологичност и безопасност, така и игрища за футбол, баскетбол, волейбол, ледени пързалки, тенис кортове, тенис на маса и др.

Понеже в съвременната градска среда липсват необходимите пространства за тези цели, първоначално изискванията за такива зони ще станат задължителна част от устройствените планове на новите квартали и застройки. Същевременно ще бъдат набелязани и подходящи места във вече застроената част, които с развитието на града, с обновяването на сградния фонд и бъдещите преустройства на града ще бъдат отчуждавани и пригаждани за гореописаните цели. Става дума за много дългосрочна политика в рамките на минимум половин век. Но тази политика трябва да бъде формулирана, осъзната от обществото и провеждана последователно от всички бъдещи градски управи.

Смятам, че този акцент е достатъчен за целите на това интервю.

Здравеопазването

Въпрос: Здравеопазването е друг голям проблем. С него как ще се справите?

Отговор: Ще Ви отговоря малко схематично поради липса са време.

 1. Болници за активно лечение. Следвайки европейските стандарти за болнично обслужване спрямо броя на населението, ще поддържаме 4 болници за активно лечение в София, които ще бъдат оборудвани по последната дума на медицинските технологии. Всеки гражданин трябва да може да получи пълен набор от медицински услуги, така нареченият „основен пакет”, с еднакво качество във всяка от тях.
 2. Болници за специализирано лечение. Паралелно с многопрофилните болници ще поддържаме и необходимия брой специализирани медицински заведения – онкологични, психиатрични, за заразни болести и други такива, като ще си взаимодействаме с държавата за покриване нуждите на София, а при необходимост – и на по-широк географски район.
 3. Болници за долекуване и санаториуми. Един от най-големите недъзи на сегашното здравеопазване е, че цялото внимание на системата е обърнато към интензивното лечение в рамките на няколко дни, но не и на окончателното излекуване на пациентите. Затова ще бъдат създадени две болници за долекуване и ще бъдат поддържани три санаториума за профилактика и лечение на хронични болести за столичното население.
 4. Спешна и неотложна помощ. Спешна помощ трябва да предлагат всички болници за интензивно лечение наред с Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов” като водещо звено в тази област, финансирано и управлявано от държавата. Освен в болниците трябва да има екипи, базирани на рискови места като: изходи на метро, централна гара и летище „София“, както и на други места, предполагащи дейности с потенциално висок травматизъм.
 5. Поликлиники. Предвиждаме да възродим пълноценното поликлинично лечение и диагностика, като поемем издръжката на поликлиники с всички необходими специалисти и улесним достъпа на гражданите до специалисти, без задължително да преминават през личния лекар. Ще създадем и условия за пълноценно амбулаторно лечение за по-леки случаи.
 6. Лични (семейни) лекари. Възнамеряваме да насочим дейността на общопрактикуващите лекари към профилактика със задължителен комплексен преглед на всички регистрирани при тях граждани поне веднъж годишно. Тези прегледи ще бъдат едно от най-важните задължения на общопрактикуващите лекари, които ще водят регистър на прегледите и ще правят годишен отчет за здравословното състояние на своя контингент с предвиждания нуждите му и потенциалните разходи за следващата година.

Второто основно задължение на общопрактикуващите лекари ще бъде посещението по домовете на хронично болните, инвалидите, болните с временна нетрудоспособност и заразно-болните.

 1. Управление на човешките ресурси. Посредством точкова система ще бъдат формирани възнагражденията на лекарите и медицинския персонал. Ще се отчитат медицинската област, сложността на дейността, степента на риска, степента на иновативност на използваните технологии, квалификацията, качеството и количеството на положения труд.
Градоустройството

Въпрос: За проблемите, които засегнахте, а вероятно и за проблемите във връзка с транспорта и трафика, вероятно ще има нужда от голяма промяна в градоустройството. Така ли е?

Отговор: Точно така е. Ние държим да подходим към градоустройствените проблеми по възможно най-професионалния начин, защото само чрез него може да се изгради удобен, красив и функционален град.

Ние бихме искали да преразгледаме Генералния план на София в две направления:

да открием тесните места, проблемните зони и да набележим дългосрочен план за решаването им;

да набележим дългосрочен план за развитие на града във всички направления, за да създадем условия за хармоничното му развитие в близка и средносрочна перспектива.

Когато се разсъждава от тази гледна точка, възникват въпроси в няколко направления:

А) Оформяне на софийско „сити“.

Б) Бъдеще на софийското летище.

В) Бъдеще на софийската централна гара.

Г) Перспективни територии за бъдещо застрояване.

Д) Генерален транспортен план на София с изграждане на нови артерии, съобразени с градския транспорт и количеството автомобили, преминаващи през тях.

Е) Изграждане на система от велоалеи из цялата столица.

Ж) Изграждане на система от големи паркинги из целия град.

З) Изграждане на автоматизирана система за регулация на автомобилните потоци чрез видеонаблюдение и компютризирано управление, включително с изкуствен интелект.

И) Пълноценно използване на дебита на р. Искър.

За съжаление, поради липса на време само маркирам основните направления на бъдещите ни действия. За подробности ще моля интересуващите се да прочетат нашата платформа.

Екологията

Въпрос: Предполагам, че не сте забравили екологията?

Отговор: Разбира се. Специално внимание сме отделили на парковете, зеленината и водните площи.

Искаме и да възстановим зелените коридори, привличащи низходящи въздушни маси от Витоша, които прочистваха и освежаваха въздуха в София.

Набелязали сме програма за пълно преминаване на обществения транспорт (включително такситата) на електрическа тяга.

Разглеждаме като останка от някакви варварски времена горенето на автомобилни гуми и дрехи за отопление, наблюдавано през зимата и представляващо лъвския пай от сезонното замърсяване.

Смятаме да инвестираме средства в третирането на отпадъците с оглед пълното избягване на всякакъв горивен цикъл, който дори с най-модерните филтри не спира канцерогенните фурани и диоксини.

Културата

Въпрос: А как стои въпросът с културата?

Отговор: За съжаление и тук ще бъда съвсем схематичен:

 1. Ще поддържаме всички общински театри, кина, читалища, галерии и други културни институции, като осигурим достойно заплащане на работещите в тях и решим всички материални проблеми.
 2. В сътрудничество с държавата ще превърнем НДК в истинско културно средище, каквато е била и целта при изграждането му. При това не само градско, а национално и международно.
 3. Ще построим ново крило на Народната библиотека.
 4. Ще помислим и за създаването на голяма културна арена на открито от рода на амфитеатъра „Валдбюне“ в Олимпиапарк, Берлин.
 5. Ще започнем строителството на нов закрит цирк.
 6. Ще превърнем площада около катедралата „Св. Александър Невски“ в пешеходна зона с красиви павилиони за търговия с изкуство и антики.
 7. Ще стартираме мащабна програма за разкопаването на амфитеатъра в центъра на София и превръщането му в основен туристически обект на столицата. Едновременно с това ще намерим и място за строителството на нов, модерен национален исторически музей, който да предоставя място за много по-голяма и по-пълна експозиция на съхраняваните в хранилищата му археологически ценности.
Заключение

Въпрос: Желаете ли да кажете нещо в заключение?

Отговор: София има потенциала да бъде един от най-интересните и красиви градове в Европа и света. Тя има и огромна история, и прекрасно местоположение, и природни богатства като реки и минерални извори. Тя може да съчетае образа на историческото си минало с образа на съвременността и модерността.

От нас зависи дали ще постигнем всичко това, или ще продължим да живеем в град, изглеждащ като от Третия свят.

Вашият коментар